سخنان رئیس جمهورسابق کاتالونیا

آرتور ماس رئیس جمهور سابق کاتالونیا، سخنانی در رابطه با عزل وی از مقامش در حکومت منطقه ای به دلیل اتهاماتی در خصوص ایجاد عصیان و تشویق به آن که از سوی دادگاه عالی اسپانیا پس از انجام همه پرسی برای استقلال در ماه اکتبر اعلام گردیده است، ایراد کرد.