شهر ووهان قرنطینه شد

ویروس مرموزی که از ووهان منتشر شد، به سرعت شیوع پیدا کرده و قربانی می گیرد


برچسب ها: قرنطینه , ویروس , چین