اریک زمور، نامزد راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مورد حمله معترضان قرار گرفت

اریک زمور، نامزد راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مورد حمله معترضان قرار گرفت


برچسب ها: فرانسه , انتخابات