روسیه یک آپارتمان در کی‌یف پایتخت اوکراین را هدف حملات هوایی خود قرار داد

 

آپارتمانی در کی‌یف، پایتخت اوکراین هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفت. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شهردار کیف، در این حمله سه نفر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.