رقص نور سه بعدی در کرملین قازان

دیوار تاریخی کرملین قازان در تاتارستان، صحنه رقص نور سه بعدی شد. در این نمایش که با هدف آمادگی برای سال نو انجام گردید، مراکز تاریخی تاتارستان و روسیه و همچنین عکسهای زمستانی، به شکل سه بعدی و رنگی به نمایش گذاشته شد.