رفتار وحشیانه پلیس آلمان با پسر 13 ساله

پلیس آلمان به طرز وحشیانه‌ای به یک پسر 13 ساله دستبند زد