پوتین اعلام کرد که روسیه واکسن کووید توسعه داده است

پوتین اعلام کرد که روسیه واکسن کووید توسعه داده است