پرچم نیمه افراشته ناتو پس از حمله تروریستی استانبول

پرچمها در سازمان دفاعی ناتو واقع در بروکسل، پس از حمله تروریستی در منطقه اورتاکوی استانبول، نیمه افراشته شد.