ناتو در آستانه تحولی بزرگ

ناتو، به علت تلاش برای توسعه به سمت شرق و نیز تغییرات اساسی در استراتژی امنیتی خود، در میانه یک تحول بزرگ است، این تغییر چندان به درد روسیه نمی خورد. 

سیبل کارکوش، تی آر تی وورلد، برلین