نمایشگاه بین اللمللی اتومبیل نیویورک

در صد و هفدهمین نمایشگاه بین المللی اتومبیل که در شهر نیویورک ایالات متحده امریکا آغاز گردیده است، کامیونها و خودروهای 4x4 نیز به اندازه اتومبیلهای سواری، مورد توجه واقع میگردند.