نمایش ناوگان هوایی نیروی دریایی آمریکا

در نمایش هوایی هفته ناوگان سان فرانسیسکو ناوگان هوایی وابسته به نیروی دریایی آمریکا نمایش جالبی اجرا کردند.