نجات شیرها از سیرک

شیرهایی که از سیرکهای پرو و کلمبیا نجات داده شدند، تحت حفاظت قرار گرفتند.

پس از اینکه استفاده از حیوانات وحشی در سیرکهای پرو و کلمبیا غیر قانونی اعلام گردید، شیرهایی که در سیرک مورد استفاده قرار میگرفتند، آزاد شدند.

این شیرها به مرکز حفاظت از گربه های بزرگ "امویا" واقع در شمال افریقای جنوبی، منتقل شدند. 

این شیرها پس از یک پرواز 15 ساعته، در زمینی به مساحت 5000 هکتار رها شدند.

33 شیر برای اولین بار وارد وطن اجدادشان شدند.

جان کریمر رئیس مرکز بین المللی حفاظت از حیوانات، ابراز داشت که این شیرها کاملا سالم میباشند ولی به دلیل پرواز طولانی، کمی دچار مشکل شده اند.