انعکاس گسترده خبر دستگیری عامل حمله تروریستی استانبول در رسانه های خارجی

خبر عامل حمله تروریستی به کلوب شبانه رینا در مطبوعات خارجی نیز انعکاس گسترده ای یافت. 

عبدالقادر ماشاریپوو که شب سال نو در منطقه اورتاکوی استانبول به یک کلاب حمله کرده و منجر به مرگ 39 تن گردید، در محله اسن یورت استانبول دستگیر شد.

دستگیری این مهاجم به طور زنده، در رسانه های خارجی جای گسترده ای به خود اختصاص داد.