موج جدید ابتلا به کووید در پکن

موج جدید ابتلا به کووید در پکن