مسلمانان در مکه برای ادای فریضه حج

1.5 میلیون مسلمان از چهار گوشه جهان برای ادای فریضه حج، به عربستان سعودی رفته اند. در مکه که دمای هوا به بیش از 40 درجه می رسد، مسلمانان برای طواف به دور کعبه جمع شدند.