مصاحبه تی آر تی ورلد با یکی از اعضای موسسه خاخام‌ها برای حقوق بشر

مصاحبه تی آر تی ورلد با یکی از اعضای موسسه خاخام‌ها برای حقوق بشر