لیست شادترین کشورهای جهان

سازمان ملل متحد، لیست شادترین کشورهای جهان 2017 را اعلام کرد.