کمک های یونیسف به مسلمانان روهینگیا

لوازم کمکی ارسالی از سوی یونیسف به صدها هزار پناهجوی روهینگیایی به داکا پایتخت بنگلادش رسید. 

صد تن لوازم کمکی متشکل از قرص ضد عفونی کننده آب، بسته هایی بهداشتی مخصوص خانوادها و اسباب بازی ها بوسیله هواپیماهای باری از مقصد کپنهاک به داکا رسید.