جشنواره یخ در چین

جشنواره یخ و برف چین که بزرگترین جشنواره یخ و برف جهان میباشد، از روز 25 فوریه در شهر هاربین چین آغاز میگردد.