حمله تروریستی در سوئد محکوم شد

دهها نفر در سوئد حمله تروریستی دو روز پیش در شهر استکهلم را مورد اعتراض قرار دادند.