حمله پلیس به شهروندان ترک توسط سگ در هلند

پلیس هلند به شهروندان ترکی که برای حمایت از وزیر خانواده و سیاستهای اجتماعی ترکیه در مقابل سرکنسولگری ترکیه در روتردام جمع شده بودند، با شدت رفتار کرد.