حمله کامیونی به عابران مسلمان در فینزبری پارک لندن

یک خودرو در نزدیکی فینزبری پارک در شمال لندن عابرانی را که در حال خروج از مسجد بودند، زیر گرفت. 

علیرغم دستگیری یک نفر در ارتباط با این حادثه، پلیس لندن نتوانست بگوید که ایا این حادثه یک تصادف بوده و یا اینکه حادثه ای عمدی بوده است. 

مجروحین به بیمارستان منتقل شدند.