حمله به یک زن محجبه در سیدنی

مردی 48 ساله به یک زن محجبه در سیدنی حمله کرد