حضور تیم جستجو و نجات قزاقستان در مناطق زلزله زده ترکیه