غواصان بی باک از پل موستار پریدند

غواصان بی باک به عنوان بخشی از مسابقات سنتی از پل موستار پریدند.

در مسابقات سنتی پرش با آب که روز یکشنبه با حضور بیش از هزار تماشاگر برگزار شد، غواصان از پل تاریخی موستار پریدند.

تماشاگران ناظر این مسابقات، غواصان شرکت کننده در این مسابقه سالانه که در جنوب بوسنی برگزار می شود را تشویق کردند تا از این بنای تاریخی 23 متری که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد به رودخانه سرد و پرآب نرتوا بپرند.

به گفته برگزارکنندگان این مسابقه، رویداد یکشنبه برای چهارصد وششمین بار در پل قدیمی که در ابتدا توسط عثمانی ها در سال 1566 ساخته شده بود، برگزار شد.

این پل در طول جنگ بوسنی 1992-1995 ویران شد، اما پس از پایان جنگ، باری دیگر بازسازی شد.