گردباد شدید کوستاریکا و نیکاراگوئه را در نوردید

گردباد شدیدی که در حال حرکت بسوی مکزیک و آمریکاست، کوستاریکا، نیکاراگوئه و هندوراس را در نوردید. 

در اثر این گردباد شدید 20 نفر جان باختند.