گدازه‌های آتشفشانی در جزایر قناری، خانه‌ها را ویران کرد

آتشفشان کامبره ویا در جزایر قناری اسپانیا برای اولین بار پس از سال 1971 فوران کرد. جریان گدازه خانه‌های مجاور را ویران کرد. مقامات بلافاصله بیش از 5000 نفر را از مناطق آسیب‌دیده خارج کردند.