دیدارهای حساس مقامات آمریکا و لیبی

ترافیک دیپلماسی برای برقراری صلح و امنیت در لیبی به شکلی بی وقفه ادامه دارد 


برچسب ها: طرابلس , لیبی , آمریکا