دیدار پوتین و پادشاه عربستان

ولادیمر پوتین رئیس دولت روسیه و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پیرامون همکاری بین دو کشور به توافق رسیدند. 

توافق پیرامون اختلافات موجود و وضعیت موجود در منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی محور اصلی مذاکرات دو رهبر را تشکیل دادند.