دلایل تنش در منطقه ترانس‌نیستریا مولداوی

با آغاز دومین سال جنگ روسیه و اوکراین، تنش در منطقه ترانس‌نیستریا مولداوی اوج گرفت