برگزاری انتخابات زودهنگام در اسپانیا

نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که نتایج انتخابات محلی را پذیرفته و معتقد است که برگزاری انتخابات زودهنگام ضروری است