آمادگی ها برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در ونزوئلا

آمادگی ها برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در ونزوئلا