ستاره‌های درخشان موزه‌ها؛ گشت و گذار در موزه بوغازکوی چوروم

عزیزان در برنامه این هفته به گردش در موزه بوغازکوی چوروم خواهیم پرداخت.