ستاره‌های درخشان موزه‌ها، گشت و گذار در موزه باستان‌شناسی غازی‌عنتپ

در برنامه این هفته به گردش در موزه باستان‌شناسی غازی‌عنتپ خواهیم پرداخت.