ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه اتنوگرافی آنکارا

در این قسمت از برنامه "ستاره های درخشان موزه ها" در "موزه اتنوگرافی آنکارا" که به دستور مصطفی کمال آتاترک در آنکارا ساخته شده، به گردش خواهیم پرداخت.