ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه افس ازمیر

در این قسمت از برنامه "ستاره های درخشان موزه ها"، در "موزه افس ازمیر" که همنام شهر عتیق افس (یکی از عجایب هفتگانه جهان) بوده و یکی از مهمترین موزه های باستان شناسی جغرافیای آناتولی است به گردش خواهیم پرداخت.