ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه باستان شناسی بورسا

در سایه آثاری که در موزه ها نگهداری می‌شود، تمدن ها شناخته شده و نامشان هنوز هم زنده نگه داشته می‌شود