ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه آثار ترک اسلام ادیرنه

در این قسمت از سری برنامه های ستاره های درخشان موزه ها، در موزه آثار ترک اسلام ادیرنه، یکی از زیباترین مراکز فرهنگی ادیرنه که نزدیک به یک قرن پایتخت دولت عثمانی بوده به گردش خواهیم پرداخت.