مطبخ عثمانی - سوپ بادام و شیر

مواد لازم برای  تهیه این غذا را که در شهرستان کولای مانیسا تهیه میگردد، میتوانید از اینجا ببینید.

 

سر آشپز این غذا محقق فرهنگی یونس امره آک کور میباشد.