واکنش شدید ترکیه به ادعاهای آموزش تروریستها در سوریه توسط آمریکا

بیانات مهم عمر چلیک سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه

1105144
واکنش شدید ترکیه به ادعاهای آموزش تروریستها در سوریه توسط آمریکا

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه اعلام کرد : بدین وسیله می خواهم به حساسیت بزرگ ترکیه در زمینه اخبار مربوط به آموزش یک گروه 35 الی 40 نفره در شمال شرقی سوریه از سوی ایالات متحد آمریکا تاکید کنم.

چلیک ضمن اشاره به اینکه قبلا به بهانه مبارزه با سازمانهای تروریستی مانند داعش ، تریلرهای مملو از سلاح و لوازم کمکی به دیگر سازمانهای تروریستی واگذار گردید گفت : این عملکرد با وجهه ایی بسیار تنگ و با کوته فکری انجام گرفت.

سخنگوی حزب عدالت و توسعه به سخنان خود چنین ادامه داد : در گذشته دچار خطاهای مشابهی در افغانستان شدند. صاحب سخنان در بروکراسی امنیتی آمریکا باید از این درس عبرت بگیرند. به بهانه نبرد با دیگر سازمانهای تروریستی یک سری سازمانهای تروریستی در افغانستان مورد حمایت قرار گرفت ولی این سازمانهای تروریستی بعدا از کنترل خارج شده و بلای سر جهان شدند.

عمر چلیک تاکید کرد : به روشهایی که اشتباه بودن آنها چندین بار ثابت شده ، نبایستی متوسل شد. سخن گفتن از آموزش یک گروه 30 ـ 40 نفر در شمال شرقی سوریه از نظر جمهوری ترکیه بعنوان حمایت جدید از عناصر تروریستی موجود در آن منطقه تفسیر می شود. و احدی از این امر شک و تردیدی نداشته باشد که دولت جمهوری ترکیه بدون توجه به اینکه چه کسی و چه قدرتی در مقابلش قرار دارد، وقتی با تهدیدی بر علیه امنیت ملی خود مواجه می شود، برای دفع آن بدون فوت وقت وارد عمل خواهد شد. احدی نبایستی انتظار داشته باشد که ترکیه در قبال اینگونه تشکلات و سازماندهی ها که برای امنیت ملی اش تهدید بوجود می آورند ، نظاره گر مانده و سکوت اختیار کند.خبرهای مرتبط