رئیس جمهور قزاقستان فردا به ترکیه خواهد آمد

نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان فردا دیدار رسمی از ترکیه بعمل خواهد آورد

رئیس جمهور قزاقستان فردا به ترکیه خواهد آمد

نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان فردا دیدار رسمی از ترکیه بعمل خواهد آورد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی ریاست جمهوری قزاقستان، نظربایف در چهارچوب تماسهایش در ترکیه، ضمن دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، با کارفرمایان ترک گردهم خواهد آمد.

در نظر است که نظربایف در 3 امین اجلاس عالی همکاریهای استراتژیک ترکیه و قزاقستان شرکت بکند.خبرهای مرتبط