حمایت ترکیه از امنیت و توسعه افغانستان

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه اظهار داشت همواره از امنیت و اقدامات افغانستان حمایت خواهیم کرد.

حمایت ترکیه از امنیت و توسعه افغانستان

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه پیش از دیدار با سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران افغانستان در آنکارا تاکید کرد: امنیت و اقدامات افغانستان همواره مورد حمایت ترکیه قرار خواهد گرفت.

وزیر کشور ترکیه در ادامه همچنین اظهار داشت:

"در این دیدار مسائلی مانند همکاری امنیتی، مهاجرت و مبارزه با گروه تروریستی فتو را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید.

امنیت افغانستان مهمترین خواسته ترکیه است. این را تاکنون با اقدامات خود ثابت کرده‌ایم. این به معنی مناسبات دو کشور نیست، بلکه مانند رابطه برادران یک خانه است".

سیدحسین عالمی بلخی نیز با بیان اینکه میان ترکیه و افغانستان مشترکات زیادی، از جمله همکاری در مبارزه با تروریسم وجود دارد گفت:

"مساله دیگر نیز مهاجرت است. این مسائل را باید به زودی بررسی کنیم. می‌خواهم از ترکیه و مردم آن تشکر کنم، چون همیشه در کنار مردم افغانستان بوده‌اند.

ترکیه در سال‌های اخیر اقدامات سیاسی و اقتصادی برای توسعه افغانستان انجام داده‌ است. برادری دو کشور هرگز قطع و دو ملت از یکدیگر جدا نمی‌شوند".

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط