یلدریم: ترکیه در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از مقاصد سیاسی مقاوم است

رئیس مجلس ترکیه بر مقاومت کشور در برابر فشارهای اقتصادی بیگانه برای حصول مقاصد سیاسی تاکید کرد

یلدریم: ترکیه در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از مقاصد سیاسی مقاوم است

بنعلی یلدریم، رئیس مجلس ترکیه در دیدار خود با سفرای کشور در آنکارا با تاکید بر آمادگی مجلس برای تصویب هرگونه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز گفت: "ترکیه در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از مقاصد سیاسی مقاوم است. این واقعیت را باید همه، اعم از دوست و دشمن بدانند".

رئیس مجلس ترکیه ضمن بیان اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز را نمی توان با شاخص‌های اقتصادی ترکیه توضیح داد علت اين نوسانات را سیاسی دانست و گفت: "دولت آمریکا به جای اینکه با اظهارات، اقدامات و اعمال تحریم‌هایی سعی کند خواسته های رئیس جمهور این کشور را عملی کند، باید در در پی یافتن راه‌حل در چارچوب احترام به قوانین ما باشد".

یلدریم افزود: "معتقد هستیم هنوز هم فرصت یافتن راه‌حل وجود دارد و برای پیدا کردن راه‌حل نیز باید با این موضوع با سهولت برخورد کرد. همچنین گام اول را در این رابطه باید دولت آمریکا بردارد".خبرهای مرتبط