برات آلبایراک با سرمایه گذاران جهانی مذاکره خواهد کرد

برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه روز پنجشنبه 16 آگوست از طریق تله کنفرانس با سرمایه گذاران خارجی گفتگو خواهد کرد

برات آلبایراک با سرمایه گذاران جهانی مذاکره خواهد کرد

برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه روز پنجشنبه 16 آگوست از طریق تله کنفرانس با سرمایه گذاران خارجی گفتگو خواهد کرد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت دارایی و خزانه داری، تله کنفرانس مورد بحث بوقت ترکیه در 16.00 و بوقت نیویورک در ساعت 09.00 آغاز خواهد شد.

آلبایراک در گفتگو با سرمایه گذاران خارجی از طریق تله کنفرانس، در پی تحولات اقتصادی اخیر، پیامهای خود را بطور مستقیم به سرمایه گذاران جهانی ارائه خواهد کرد.

انتظار می رود، در تله کنفرانس مذکور 750 الی هزار نفر از سطح جهان و در راس سرمایه گذاران امریکایی، اروپایی و خاورمیانه شرکت بکنند.خبرهای مرتبط