واکنش سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه به کشور آلمان

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه نیز با انتشار یک پیام توییتری حکم صادره در خصوص پرونده جنایات NSU را نارضایت بخش خواند.

واکنش سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه به کشور آلمان

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه نیز با انتشار یک پیام توییتری حکم صادره در خصوص پرونده جنایات NSU را نارضایت بخش خواند.

کالین در پیام خود نوشت: متاسفانه آلمان در جریان پرونده NSU، با عدم برخورد شدید با نژاد پرستی و نژادپرستان، از آزمون صداقت سربلند بیرون نیامد. از مقامات کشور آلمان انتظار داریم تا با نژاد پرستی فزاینده در آلمان و اروپا بدون دادن هیچ امتیازی مبارزه کرده و در این چارچوب نیز به ویژه سیاستمداران و رسانه ها باید رفتاری مبتنی بر عقل سلیم از خود نشان دهند.

 خبرهای مرتبط