بازگشت 200 هزار آواره سوری به کشور خود

رئیس جمهور ترکیه با اعلام بازگشت حدود 200 هزار سوریه ای به کشورشان از هدف گزاری برای بازگشت همه آنان خبر داد

بازگشت 200 هزار آواره سوری به کشور خود

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در میتینگ انتخاباتی خود در شهر غازی عنتب با اشاره به هدف گزاری ترکیه برای بازگرداندن همه پناهجویان سوری اظهار داشت: تاکنون حدود 200 هزار آواره سوری به مناطق سکونت خود در سوریه بازگشته اند.

وی همچنین تصریح کرد: "هدف ما این است که پس از انتخابات در تمام سوریه منطقه امن ایجاد کرده و مهمانان سوری خود را به خانه هایشان باز گردانیم.

برقراری ثبات در سوریه وابسته به قدرتمند بودن ترکیه است. در غیر اینصورت سوریه را تکه تکه خواهند کرد. به این نیز بسنده نکرده با تشکیل یک دولت تروریستی در مرزهایمان، ما را نیز آشفته خواهند کرد.

ما در مورد پاکسازی و کنترل قسمت غربی رود فرات با روسیه و ایران همکاری کردیم. در مورد شرقی این رود نیز با عراق و ایران همکاری داریم. امروز هم به همکاری خود با نیروهای ائتلاف ادامه خواهیم داد."

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط