خبر فوری - سخنان شدید الحن نخست وزیر ترکیه به سنای امریکا

"ترکیه بدون گزینه نمیباشد"

خبر فوری - سخنان شدید الحن نخست وزیر ترکیه به سنای امریکا

نخست وزیر ترکیه خطاب به مجلس سنای ایالات متحده امریکا گفت: "ترکیه بدون گزینه نمیباشد."خبرهای مرتبط