توقیف اموال علی عبدالله صالح در ترکیه

با تایید شورای وزیران ترکیه در راستای تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) اموال و دارائیهای برخی از افراد، نهادها و سازمانها در ترکیه مسدود شد.

936179
توقیف اموال علی عبدالله صالح در ترکیه

 

دارایی های "علی عبدالله صالح،" رئیس جمهور سابق یمن تا روز 26 فوریه سال 2019 مسدود خواهد شد.

با تایید شورای وزیران ترکیه در راستای تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) اموال و دارائیهای برخی از افراد، نهادها و سازمانها در ترکیه مسدود شد.

براساس خبر روزنامه رسمی ترکیه اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل تا 29 فوریه سال 2019 مسدود خواهد بود:

خالق حوثی- فرمانده نظامی حوثیها

عبدالله یحیی حکیم- فرمانده نظامی حوثیها

علی عبدالله صالح-  رئیس جمهورسابق یمن

عبدالمالک الحوثی- رهبر جنبش حوثی یمن

احمد علی عبدالله صالح- مسئول شاخه توسعه نظامی رییس جمهوری سابق یمن

تمامی معاملات مربوط به این دارایی ها با اجارزه وزارات دارایی ترکیه انجام خواهد شد.خبرهای مرتبط