دیدارهای رجب آک داغ در جمهوری ترک قبرس شمالی

رجب آک داغ معاون نخست وزیر ترکیه جهت انجام یک دیدار دو روزه به جمهوری ترک قبرس شمالی سفر کرد

دیدارهای رجب آک داغ در جمهوری ترک قبرس شمالی

رجب آک داغ معاون نخست وزیر ترکیه جهت انجام یک دیدار دو روزه به جمهوری ترک قبرس شمالی سفر کرد. 

رجب آک داغ در چارچوب دیدارهایش ابتدا از آرامگاه دکتر فاضل کوچوک از رهبران مبارزه آزادی ملت ترک قبرس و رئوف دنکتاش موسس و رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی دیدن کرد. 

معاون  نخست وزیر ترکیه سپس با مضطفی آکینجی رئیس جمهور، سیبل سیبر رئیس مجلس و حسین اوزگورگون نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی دیدار خواهد کرد. 

رجب آک داغ که با سردار دنکتاش معاون نخست وزیر و وزیر دارایی جمهوری ترک قبرس شمالی نیز دیدار خواهد کرد، در اولین روز از سفر خود با نمایندگان نهادهای مدنی، روسای دانشگاه ها و صاحبکاران گردهم خواهد آمد. 

معاون نخست وزیر ترکیه در دومین روز از دیدارهایش در جمهوری ترک قبرس شمالی، به لفکه، لفکوشه و غازی ماگوسا سفر خواهد کرد.خبرهای مرتبط