"مبارزه با تروریزم تا پاکسازی آخرین تروریست ادامه خواهد داشت."

نخست وزیر ترکیه: "تروریست های داخلی و خارجی به اهداف و آمال پلیدشان  دست نخواهند یافت."

"مبارزه با تروریزم تا پاکسازی آخرین تروریست ادامه خواهد داشت."

بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: "مبارزه با تروریزم تا پاکسازی آخرین تروریست ادامه خواهد داشت." 

بینعلی ییلدریم نخست‌وزیر ترکیه طی سخنرانی در مراسم افتتاحیه یک مجتمع تولید گوشت و مرغ در استان ارزنجان پیام قاطعیت در مبارزه با تروریزم داده و اعلام کرد: 79 میلییون شهروندمان به کشانی که قصد تباه کردن آینده کشورمان را داشتند درس لازمه را دادند. 

نخست وزیر ترکیه افزود، "تروریست های داخلی و خارجی به اهداف و آمال پلیدشان  دست نخواهند یافت." 

 خبرهای مرتبط